Sơ đồ tổ chức

Ông Hoàng Đình Khiêm

Chủ Tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giám Đốc Điều Hành

Bà Nguyễn Thị Hương Sen

Trưởng phòng tài chính

Năm Sinh 1983

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Giám Đốc VSL10

Năm Sinh 1987

Ông Nguyễn Đình Dũng

Giám Đốc VSL2

Năm sinh 1986

Ông Trần Khánh Dư

Giám Đốc VSL2

Năm sinh 1990

Ông Lê Văn Chung

Giám Đốc VSL1

Năm sinh 1983

Ông Vũ Quang Đại

Giám Đốc VSL7

Năm sinh 1983

Ông Đăng Quang Dũng

Giám Đốc VSL8

Năm sinh 1983

Bà Vũ Thị Trang

Giám Đốc VSL4

Năm sinh 1985

Ông Hoàng Xuân Thanh

Giám Đốc VSL11

Năm sinh 1984

 

Ông Lưu Nhất Định

Giám Đốc VSL6

Năm sinh 1990

Bà Thân Thị Thủy

Giám Đốc Nhân Sự

Năm sinh 1986

Bà Trần Phương Thảo

Phòng Truyền Thông

Năm sinh 1989

Ông Trần Trọng An

Phòng Truyền Thông

Bà Phạm Hồng Nhung

Trợ lý dự án

Năm sinh 1990

Bà Nguyễn Thanh Phương

Phòng Truyền Thông

Năm sinh 1990

Bà Nguyễn Kiều Trang

Phòng Truyền Thông

Năm sinh 1983

Bà Nguyễn Thị Trang

Trợ Lý Dự Án

Năm sinh 1993

Bà Tô Lan Hương

Giám Đốc VSL3

Năm sinh 1982